Ajoneuvon dynaamisten vaakojen tutkimus ja suunnittelu

Kuljetusalan nopean kehityksen myötä se tuo mukanaan myös ylikuormitettujen rekkojen ilmiön. Tämän huonon ilmiön lopettamiseksi Kiina edistää voimakkaasti painolatausta. Punnitus- ja latausmenetelmän yleistymisen myötä dynaamisen punnitustekniikan vaatimus kasvaa koko ajan. Hengyi sai pääosin valmiiksi WIM-järjestelmän punnituslaitteen suunnittelun ja instrumentin punnitustarkkuuden parantamisen. Täysajoneuvon vaa'an toiminnan analyysin ja punnitusalgoritmin toteutumisen perusteella esitetään STM32-pohjaisen koko ajoneuvon dynaamisen vaa'an suunnittelukaavio. Suunnittelukaavio on jaettu kolmeen osaan: 1) algoritmisimulaatio. 2) Laitteiston suunnittelu. 3) Ohjelmistosuunnittelu. Algoritmisimulaatio täydentää pääosin painotuksen esikäsittelyalgoritmin ja painotusytimen käsittelyalgoritmin simuloinnin ja vertailun. Laitteiston suunnittelu täydentää pääosin punnituslaitteen piirisuunnittelun. Ohjelmistosuunnittelu täydentää pääosin instrumentin perustoimintojen toteuttamista. Algoritmi-simulaatiossa punnitussignaalin koostumus analysoidaan. Algoritmin simulaation ja vertailun perusteella saadaan FIR-suodattimen ja kolmikerroksisen takaisinetenemishermoverkon algoritmiyhdistelmä. Algoritmiyhdistelmä on parantanut punnitustarkkuutta merkittävästi. Laitesuunnittelussa esitellään THE WIM -järjestelmän peruskomponentit sekä tutkitaan ja analysoidaan joitakin punnituslaitteen piirejä. Ohjelmistosuunnittelussa jokaisen moduulin suunnitteluidea ja keskeiset teknologiat esitellään painokkaasti sekä tyypillisten algoritmien vertailu ja toteutus tehdään loppuun. On varmistettu, että tässä asiakirjassa valittu algoritmiyhdistelmä täyttää kansalliset standardit ja on selvästi parempi kuin perinteinen algoritmi ja parantaa tehokkaasti punnitustarkkuutta.


Postitusaika: 13.8.2021